Най-модерният компютърен томограф - скенер,

част от апаратурата на болницата, имащ 320 срезов детектор, позволяващ 640 виртуални среза за едно завъртане. Едно от големите предимства е изключително ниската радиационна доза на изследването, което разширява приложението на апарата за изследвания на деца и болни от рискови групи

Диагностично-консултативен блок

В консултативните кабинети на ДКБ се извършват първични и вторични консултативни кардиологични прегледи на пациенти изпратени за консултации от други лечебни заведения и контролни прегледи на пациенти след инвазивна кардиология и след кардиохирургия.

Най-добрите специалисти по кардиохирургия в България

Със своята 33 годишна история, клиниката по кардиохирургия е пионер във въвеждането на съвременни методи за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Клииниката разполага с четири операционни зали оборудвани на европейско ниво, позволяващи на добре подготвените екипи да извършват операции на сърце от всякакъв тип и сложност.

ЗА НАС

ЗА НАС

Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (УСБАЛССЗ) Св. Екатерина е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място.Структура История Приоритети

ЗА ПАЦИЕНТА

ЗА ПАЦИЕНТА

Основно място в сестринските грижи към пациента и лечението заема доверието и сигурността, която пациентът усеща при постъпването в нашата болница. Те се дължат на професионализма и всеотдайността на всички сестри.Резултати Харта за правата на пациента Клинични пътеки с които работим Какво трябва да знаете

още видео

още галерии

23/03/2012
За първи път в България екип на болница „Света Екатерина“ постави първата митрална клапа по минимален инвазивен път
21/03/2012
СБАЛССЗ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ПИОНЕР В ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
19/10/2006
проф. Генчо Начев - с почетно отличие